Holistisk Energiuddannelse Danmark
En videnskabelig og spirituel kobling mellem krop og sjæl

Holistisk Energi Uddannelse Danmark

En videnskabelig og spirituel kobling mellem krop, sind og sjæl

Skab dig en karriere eller brug uddannelsen

til at højne dit personlige energi-flow.

Hør om uddannelsen her

Holistisk ENERGI Uddannelse er for DIG

Der er klar til at tage ud på den vildeste transformationsrejse, du nogensinde har været på og forvandle dig til den du gerne vil være.Til dig der drømmer om at gøre en forskel for dig selv eller andre, og som føler dig draget af ENERGIER, VIBRATIONER og FREKVENSER og ved at det er herigennem ALT opstår. Det er for dig der tænker holistisk og som ønsker den røde tråd gennem alle dine livsområder, vil vide mere om dit personlige ENERGI-FLOW og skinne i dit eget lys. Du vil lære at skrue op for din power og autentiske udtryk og hæve din kærligheds-vibration.

På uddannelsen kommer du igennem

En transformation fordi jeg viser dig vejen ind i dit indre, så du kommer dybt i dig selv og skaber din egen forvandling i processen, ud fra alle de redskaber og metoder som du lærer undervejs. Så du kan opgradere dig til den du gerne vil være og gå ud i verden og leve din livsmission. ENERGI-arbejdet er først rigtigt sjovt, når vi overgiver os og skifter vores begrænsede overbevisninger, vaner og strategier ud med ENERGIER som støtter vores mindset. Du vil opdage at din power udspringer fra din kærlighedsfrekvens og du vil få redskaber til at leve dit liv i denne vibration.

Min intension med uddannelsen

Er at skabe et uddannelsesgrundlag som ikke eksistere i vores traditionelle uddannelsessystem. En uddannelse som åbner op for at du kan lære nye færdigheder, så du kan tage din power hjem og skabe dit drømmeliv. ENERGI er styringsredskabet og er hovednøglen til at hæve dit personlige ENERGI-Flow, så du kan manifestere på et højere vibrationsniveau, end du nogensinde har gjort tidligere. Tag med på den vildeste bevidsthedsrejse og bliv skaberen af dit liv. Så du kan tiltrække det du drømmer om, som en magnetisk strøm af energi og hæve din eksistens.

Er du privat person, coach, behandler, mentor, vejleder, rådgiver eller konsulent.

Uddannelsen er for dig der ønsker at gennemgå en personlig forvandling og transformation, så du kan manifestere det du ønsker dig på en sjov og elegant måde. For dig der allerede er selvstændig og som gerne vil tilføre et nyt område til din virksomhed, eller som gerne vil brænde endnu mere igennem med din personlig branding. Eller måske drømmer om at blive selvstændig, men endnu ikke har fundet det område, du ønsker at arbejde indenfor. Du vil få et færdigudarbejdet koncept, som du kan benytte som privatperson eller udbyde i din selvstændige virksomhed.

Du vil på uddannelsen først og fremmest få en højere bevidsthed, en dyb indsigt og viden til at hæve dine egne personlige energier, hvilket er helt grundlæggende for at kunne hjælpe og støtte andre på deres vej. Formålet er at finde frem til dit optimale personlige energi-flow, og hvordan du højner vibrationerne, så du kan skabe og kreere det liv som du altid har ønsket dig at leve.


En videnskabelig evidensbaseret og spirituel uddannelse

Der snakkes i dag meget om energier, frekvenser og vibrationer. På den ene side har vi den videnskablige verden, hvor vi skal kunne se, føle og måle på energierne. På den anden side har vi den spirituelle verden, hvor tanker, følelser og handlinger er energi og vi hver især vibrere med en frekvens.

Derfor har jeg som den første i Danmark udviklet en uddannelse der inddrager både den videnskabelige tænkning, koblet op til den spirituelle kraft, for at lære andre hvordan vi skaber et højfrekvent liv gennem vores egen personlige ENERGI-vibration og hvordan vi kan hæve frekvenserne.

Jeg har skabt fundamentet for at inddrage det bedste fra begge verdener, gennem et dybt og indsigtsfyldt energi kendskab og udvidelse af bevidstheden. Kærligheds-vibrationen er den stærkeste energi for menneskelig eksistens. 

Energi-arbejdet vil hjælpe dig med at holde en høj vibration og motivation, det vil udvide din bevidsthed og overvinde din frygt. Du vil få et bedre selvværd og åbne dit hjerte, så du kan vokse i din egen power, tage kraften hjem i dig selv og manifestere det du virkelig ønsker dig.

Hvad indeholder den Holistiske Energi Uddannelse:

 • 9 modulers live undervisning inkl. forplejning.
 • Undervisningsmateriale + video materiale, lydfiler, visualiseringer og meditationer.
 • Live undervisningsdagene optages som lydfil (hvis der er nogle som mangler på holdet), så du har mulighed for at genhøre modulerne.
 • Sparring med mig i den Holistiske Energi Uddannelses hemmelige Facebook gruppe.
 • Sparring, støtte og udvikling mellem live modulerne via Buddy-ordning.
 • Mulighed for synlighed og branding via platforme og netværk.
 • Max 10 deltagere hvor der er plads til dig og din transformation.
 • Mulighed for netværkssamarbejde på kryds og tværs.
 • Afslutningsmiddag efter modul 9.
 • Ekstern censor til eksamen.


Hvad får du ud af den Holistiske Energi Uddannelse:

 • Du får en helt unik uddannelse der ikke er udbudt andre steder i Danmark.
 • Du får viden, indsigt og bevidsthed i hvordan du højner dit personlige ENERGI-Flow. 
 • Du kommer dybt ind i dig selv, hvor du transformere og forvandler dit forhold til energi.
 • Du vil lære hvordan du laver et energi-form skifte mellem dine livsområder.
 • Du vil komme ud i en bedre udgave af dig og vil stråle mere i dit eget lys.
 • Du vil være modigere, turde stå ved dig og vide meget mere om hvad du vil i dit liv.
 • Du lærer hvordan energierne åbner dit hjerte og du kan leve dit liv i kærligheds-frekvens. 
 • Du vil med sikkerhed hæve din egen energi/frekvens/vibration og opgradere dit mindset.
 • Du får en værktøjskasse med dig, som du kan anvende på dig selv og andre.
 • Du har mulighed for at specialisere dig indenfor den Holistisk Energi Uddannelse.
 • Du bliver uddannet, certificeret og får licens til at anvende Holistisk Energi Uddannelse konceptet.
 • Du får mulighed for at skabe en karriere indenfor et område, hvor der er et stort og efterspurgt behov.
 • Du lærer alt til din personlige rejse, som du sandsynligvis ikke har lært i skolen eller gennem din opvækst.
 • Du får et færdig udarbejdet koncept og manual som du kan anvende i dit private eller selvstændige liv.
 • Du får skabt balance i dine livsområder: Job/karriere, personligt/spirituelt, familie, romantik, økonomi, omgivelser, sundhed og velvære. 

MODUL HEARTMAP & VISIONEN

Energier introduceres ud fra et vibrationskema, vi går i dybden med ENERGI og hvad begrænser eller blokkere vores energi. Hvor er dit personlige energi-flow og hvordan skaber du et højfrekvent liv. Hvad skal der til for at leve et liv i kærlighedsenergi-vibration. Din nye historie - kapitel 1 Din Indre Verdensmester.

På dette modul lærer du hvordan du kommer helt ind til dine drømme, din vision, dine værdier, passion og dit WHY. Vi folder alle livsområderne ud og skaber en rød tråd, så du får det hele til at hænge sammen. Du vil på disse moduler have udarbejdet dit eget visionboard og heartmap.

MODUL MÅL & MINDSET

Hvad er dit mål og hvorfor skal vi sætte os mål. Hvordan kan vi arbejde med mål og ALTID komme i mål, med de mål vi sætter os. Du bliver på dette modul meget specifik på, hvad du ønsker dig og opdager hvor dit mindset støtter eller forhindre dig i at opnå dine drømme.

På disse moduler lærer du hvor meget vi bliver styret af vores hoveder, vores tanker og indre stemmer. Du lærer at du er skaberen af DIT liv og hvordan din power udspringer fra at forstå dig selv, ud fra et højere perspektiv. Du får konkrete værktøjer og metoder, som du kan implementere i dit liv og altid vende tilbage til, hvis du kommer væk fra dig selv.

MODUL TRANFORMATION & FORVANDLINGEN

ALT skabelse starter i din indre verden, her bliver det hele til, før du bliver Master Manifester i din ydre fysiske verden. 95-97% af vores underbevidsthed flytter os fremad i vores liv, helt uden at vi er bevidste om det, derfor ligger vi vores fokus på det ubevidste og åbner op til vores underbevidsthed.

Du lærer på dette modul at transformationen og forvandlingen ligger gemt inde i dig og nøglen findes i den bevidsthedsrejse, jeg har taget dig med ud på. Du kommer til at udarbejde din egen livserklæring, hvad vil du med dit liv og hvorfor.

MODUL SELVKÆRLIGHED

Når vi oplever følelsesmæssig selvkærlighed, bliver vi i stand til at klare livets udfordringer på en mere enkel og konstruktiv måde. Når vi lever et liv i kærligheds-vibration, er vi magnetiske og tiltrækker derfor alt det vi ønsker os, og manifestere hurtigere og mere effektivt vores drømme.

Du lærer på dette modul at elske dig selv, være autentisk og stå ved hvem du er, så du kan STRÅLE i dit eget lys. At fylde dig selv op, så du kan være noget for dig selv, før du er noget for andre. Du lærer at ELSKE alt der opstår i dit liv og blive bevidst om, at alting har et budskab med til dig.

MODUL MANIFESTER & PENGE FLOW

Nu bliver det rigtig spændende, vi kommer ind på positive og negative pengebekræftelser. Hvorfor begrænsede overbevisninger forhindrer dig i at have de penge du har brug for, for at udleve dine drømme. Vi kommer ind til de dybeste sandheder, som ofte er det der holder os tilbage, for at leve vores liv i overflod.

Du lærer på dette modul at penge er energi og du kommer til at arbejde i dybden med dine penge-energier. Du lærer at når du manifesterer fra en HØJ ENERGI VIBRATION, begynder du at opleve magi i dit liv og tiltrække det du har brug for.

MODUL ATTRACTION & PERSONLIG BRANDING

Fra vi ønsker os noget og til vi reelt modtager det, ligger i selve handlingsprocessen og dette modul er én af de største faldgrupper, for rigtige mange mennesker. Vi falder ofte tilbage i vores vaner og mønstre når vi bliver presset og mærker frygt. Vi arbejder med forskellige branding strategier, og du har mulighed for at få gode råd, tips og ideer.

På dette modul lærer du ny indsigt, får en dybere bevidsthed om dig selv og dine handlinger. Du lærer helt konkrete redskaber, så du kan tage den “rigtige action” med det “rigtige mindset” Du lærer også at personlig branding i dag er en anderledes disciplin, efter de sociale medier er blevet så populære. Du kommer helt ind til essensen i hvem du er, hvad du står for og hvad du kan.

MODUL SPECIALE

På dette modul starter din fordybelse proces indenfor det emne eller område som du vælger på uddannelsen. Hvor er dit personlige energi-flow er højest. Du får nu mulighed for at videreudvikle dine gaver og komme endnu dybere ind i, hvordan du vil/kan anvende dette i dit fremtidige liv.

Du vil gennem processen få mere indsigt, bevidsthed, livsglæde, kærlighed, meningsfuldhed og opleve at du kommer endnu tættere på essensen i dig. Du har nu mulighed for at leve dit fulde potentiale og autentiske livsformål.

AFSLUTTENDE EKSAMEN

 • Du skal deltage i alle live modulerne.
 • Skriftlig opgave af dit speciale og din fordybelsesproces.
 • Mundtlig fremlæggelse af din transformationsrejse.
 • Der vil være ekstern censor til eksamen.

Den Holistiske Uddannelse er anderledes

Rigtige mange uddannelser viser os en masse teori, metoder og værktøjer, men efter endt uddannelse ved man ikke, HVAD eller HVORDAN man skal komme i gang. Her får du færdigt konceptet, materiale, videoer, lydfiler, opgaver og manual, som du må anvende og dele ud af.

Jeg tror på at vi selv skal gå den vej vi gerne vil dele med verden, fordi det vil give os en indsigt, empati og viden om de processer der skal til for at transformere os til den vi gerne vil være. Derfor kommer DU igennem ALLE redskaber og opgaverne undervejs, fordi på den måde vil du opdage, HVAD det gør ved dig, hvilket vil give dig en meget bedre indføling, empati og samklang, når du sætter andre i gang med forvandlingsprocessen.

Du kommer ikke til at sidde som elev og bare modtage undervisning. Du vil være aktivt deltagende, kreativ, afprøve nye muligheder og tage ejerskab for dit liv gennem undervisningen. Der vil være masser af kreative tiltag undervejs, du vil komme med ud i naturen og lære kunsten at meditere og mærke på din krop, hvad det kan gøre for dig og dit liv. Du vil også modtage undervisningsmateriale på videoer, så du kan træne og øve dine nye redskaber - mellem modulerne.


Transformer dig selv gennem et dybdegående energiarbejde på uddannelsen

Tina Katja Lund Andersen

Holistisk Energi Uddannelse i Danmark


Uddannelsen er grundlagt og stiftet af Tina Katja Lund Andersen

Visionen er at give mennesker de bedste livsbetingelser for personlig vækst og transformation. At skabe indsigt, udsyn og bevidsthed via teoretisk og praksis redskaber og metoder. At hæve menneskehedens bevidsthed om energier, vibrationer og frekvenser og måden vi kan højne dem på i vores liv, så vi kan manifestere på en lettere og mere energifyldt måde.


 • Information om datoer og priser

  Uddannelsen indeholder materiale, færdigudarbejdet koncept og licens. 

  Din investering i uddannelsen er 47.000 kr. 
  Betal hele beløbet ved tilmelding og spar 5.000 kr. Din investering er 42.000 kr.

  Ved tilmelding betales første rate á 10.000 kr. derefter 12 rater á 3100 kr. pr. måned. Din plads er sikret ved og betaling af første rate.

  Tilmeldings depositum og afbetalte rater refunderes ikke.

  Uddannelsen er momsfri.

  Uddannelsen starter i det øjeblik du tilmelder dig, med en individuel coachsession på telefon, skype eller fysisk hos mig. Vi stiller skarpt på dit personlige energi-flow og hvordan du oplever det påvirker dit liv positivt/negativt. Inden sessionen får du en opgave som du skal løse.

  Hvis du vil med på Holistisk Energi Uddannelse starter vi med en afklaringssamtale, hvor vi sikrer os at uddannelsen er det rigtige match til dig.

  Forplejning: Kaffe/the, frugt, vand og frokost er inkluderet + afslutningsmiddagen efter modul 8.

  Undervisnings datoer: Startdato 2019 uddannelsen foregår i nedenstående weekender.

  Kl. 9 - 18 Lørdag d.   5/1 og søndag d.   6/1
  Kl. 9 - 18 Lørdag d. 16/2 og søndag d. 17/2
  Kl. 9 - 18 Lørdag d. 30/3 og søndag d. 31/3
  Kl. 9 - 18 Lørdag d. 27/4 og søndag d. 28/4
  Kl. 9 - 18 Lørdag d. 25/5 og søndag d. 26/5
  Kl. 9 - 18 Lørdag d.   6/7 og søndag d.   7/7
  Kl. 9 - 18 Lørdag d. 24/8 og søndag d. 25/8
  Kl. 9 - 18 Lørdag d. 28/9 og søndag d. 29/9
  Kl. 9 - 18 Lørdag d. 26/10 og søndag d. 27/10
  Eksamen Onsdag d. 4/12 og torsdag d.  5/12

  Uddannelsessted: Thomasmindeparken 38, 9440 Aabybro.

 • Spørgsmål og svar om uddannelsen

  Q. Jeg er ikke selvstændig, men kan jeg personligt få glæde af uddannelsen, jeg synes ofte jeg mangler energi i min hverdag og giver let op overfor mine mål. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil med mit arbejdsliv, er der mulighed for at jeg blive klogere på det på denne uddannelse ?

  A. Uanset om du er privat person eller selvstændig, starter hele rejsen med dig selv. Det er et godt udgangspunkt at gå vejen selv - først. Før vi begynder at gøre en forskel for andre. Du lærer på uddannelsen hvor dit personlige energi-flow er og hvordan du kan skabe dig et højfrekvent liv, så du skaber balance mellem alle dine livsområder, så du kan manifestere det du drømmer om. Jeg er overbevist om at du vil blive meget klogere på både dig selv og dit arbejdsliv, gennem din transformations proces på uddannelsen.

  Q. Jeg er uddannet coach, men er aldrig rigtig kommet i gang med min virksomhed, du skriver der følger et færdigudarbejdet koncept med efter uddannelsen, er det noget jeg må bruge i min selvstændig virksomhed ?

  A. Der er rigtig mange coaches der (desværre) ikke er kommet i gang med deres selvstændige virksomhed, fordi de ikke blev introduceret til hvilket område, de skulle specialisere sig indenfor. Jeg har udarbejdet et koncept med licens til, hvor du får alle redskaber, metoder og værktøj. Så du kan anvende konceptet i din selvstændig virksomhed. Du må bruge materialet præcis som du har lyst til og videreudvikle på det, så det passer til dig og dem du vil gøre en forskel for. 

  Q. Skal man kunne noget spirituelt, for at være med på energi uddannelsen ?

  A. Du behøver på ingen måde, hverken at kunne eller være spirituel for at deltage på uddannelsen. Det handler om dit personlige energi-flow, at tage kraften og din power hjem, så du kan skabe og manifestere det liv du drømmer om. Det er der ikke noget hokus pokus i, det er blot en indgangsvinkel hvor vi samarbejder med de universelle love og energierne i universet. Det vil selvfølgelig være en god indgangsvinkel, hvis du interessere dig for personlig udvikling og har lyst til at arbejde med dig selv undervejs.

  Q. Jeg er behandler i den alternative verden og arbejder med energier i mit arbejde med klienter. Jeg er meget interesseret i at høre, om det her kan forståes som en videregående uddannelse indenfor energi arbejde ?

  A. Jeg har lavet en uddannelse ud fra en kobling mellem den videnskablige og spirituelle verden. Jeg har taget det bedste og hævet det op på et bevidshedsniveau hvor du bliver klogere, får dybere indsigt og udsyn. Samtidigt har jeg udviklet en værktøjskasse med helt konkrete redskaber, som du får med dig efter endt uddannelse.

Tilmeld dig min nyheds email

Du modtager gratis E-bogen "Sådan gør du drømme til virkelighed".
Du vil løbende modtage inspirationsvideoer og andre interessante nyheder.